Strona główna

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 03/2021/FAMI

poniedziałek, 8 lutego 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон” – „GALA 28 DZIELNICY” nr 3/2021 z dnia 02.08.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji"

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 02/2021/FAMI

piątek, 25 czerwca 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон – DNI UKRAIŃSKIE” nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji"

Informacja o rozstrzygnięciu (Zapytanie: nr 01/2021/FAMI)

poniedziałek, 15 lutego 2021

W związku z publikacją oferty na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców” nr 01/2021/FAMI z dnia 28.01.2021 w ramach projektu pt. 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI infromujemy, że postępowanie zakończyło się wyłonieniem ofereta. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3R/2021

sobota, 2 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia nr. 1/3R/2021 realizowanego w ramach Projektu „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” nr WND-RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.