Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 01/2021/FAMI

czwartek, 28 stycznia 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców” nr 01/2021/FAMI z dnia 28.01.2021 w ramach projektu pt. 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Konkurs ofert na realizację usług specjalisty ds. realizacji procesu integracji

piątek, 13 listopada 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  specjalisty ds. realizacji procesu integracji  dla uczestników projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 13.11.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Konkurs ofert na realizację usług animatora kulturowego.

niedziela, 10 maja 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  animatora kulturowego dla uczestników projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 05.10.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja specjalna)

sobota, 4 lipca 2020

SPECJALNA EDYCJA KONKURSU służy finansowaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomysłów i działań, które stanowią odpowiedź na problemy i potrzeby społeczności lokalnej pojawiające się w trakcie ogłoszonego stanu epidemii. Zgłaszane inicjatywy muszą uwzględniać ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. W przypadku gdy zaplanowane działania będą niezgodne z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii lub będą stanowiły zagrożenie dla uczestników lub realizatorów, komisja konkursowa ma obowiązek odrzucić taki wniosek. 

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19