Zapytanie ofertowe nr 1/PO KL/2013 i 2/PO KL/2013- Wybór oferenta

piątek, 24 maja 2013

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic "17-tka" informuje, że wyłoniony został podmiot realizujący usługi sprawozdawczości i monitoringu w projektach dofinansowanym w ramach poddziałania 7.2.1 PO KL "Klub Integracji Społecznej SR" i "Mission Possible II"

Podmiotem wyłonionym do obsługi zadania została Firma NEXUM Sp. z. o.o (ul. Podmiejska 67, 44-207 Rybnik)