REKRUTACJA do kolejnej edycji projektu MISSION POSSIBLE II

wtorek, 27 maja 2014

Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 27 lat z terenu Miasta Rybnik do udziału w projekcie aktywizacji społecznej i zawodowej "Mission Possible II".

Osobą zainteresowanym proponujemy pomoc w podjęciu pracy, bezpłatny udział w kursach zawdowoych, zajęcia grupowe i indywidualne, wsparcie psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego. A ponadto szkolenia związane z obsługą komputera, szkolenia z pierwszej pomocy, wsparcie rzeczowe uczestników i ich rodzin i wsparcie asystenta rodzin. 

Dodatkowo osoby zainteresowane i systematycznie uczęszczające na zajęcia zostaną zaproszone do udziały w cyklicznych wyjściach i imprezach integracyjnych (wyjścia na basem, do kina, na baintball, ściankę wspinaczkową).

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ROZPOCZYNA SIĘ OD 14-sto DNIOWEGO OBOZU INTEGRACYJNEGO DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

 

Rekrutacja trwa do 30.06.2014. Wiecej informacji uzyskać można w siedzibie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego mieszczącej się przy ulicy Patriotów 40 (Rybnik - Boguszowice) w godzinach od 15:00 do 20:00 lub telefonicznie po numerem 500 227 671.