Oświadczenie dot. Rybnickiego Banku Drugiej Ręki

wtorek, 24 czerwca 2014 , ostatnia aktualizacja: 2014-06-24 14:50:59

 

W związku z napływającymi do nas kolejnymi niepokojącymi informacjami i komentarzami dotyczącymi prowadzonego przez Stowarzyszenie „17-tka” projektu: „Rybnicki Bank Drugiej Ręki” pragniemy oświadczyć:

 

  1. Pomysł na powstanie i działalność „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” – czyli programu, w ramach którego przekazujemy ofiarowane nam sprzęty, przedmioty, odzież itp. osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, najuboższym, czy zwyczajnie – wymagającym wsparcia, zrodził się w naszym Stowarzyszeniu wraz końcem 2011 roku. Realizacja projektu trwa do dzisiaj. Od 2013 roku finansowego wsparcia dla „RBDR” udziela Miasto Rybnik. Do dzisiaj również w różnej formie i w różnym stopniu zaangażowania w nasz pomysł, uczestniczy w nim kilkanaście innych rybnickich stowarzyszeń, instytucji, lokalnych przedsiębiorców. Niemal od początku realizacji naszego projektu towarzyszy nam niemiecka fundacja HILFE CONKRET.

  2. Ideą, która przyświecała naszemu pomysłowi było założenie, że wszystkich nas stać na całkowicie bezinteresowny odruch zwykłej ludzkiej solidarności z tymi, którym wiedzie się źle… Stąd też „RBDR” opiera się wyłącznie na woluntarystycznej pracy osób w projekt zaangażowanych; bezinteresowności Darczyńców, pośredniczących w przekazywaniu otrzymywanych darów, wspierających nasze działania osób, firm i instytucji…

  3. Z ogromną przykrością zawiadamiamy, iż w czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy informacje o nadużyciu naszego i Wszystkich osób do tej pory współpracujących z nami zaufania… Reprezentant jednego ze Stowarzyszeń współpracujących z „17-tką” w sposób bezprawny podejmował kolejne działania, zaciągał zobowiązania (w tym – finansowe) na szkodę organizacji, której był przedstawicielem, powołując się przy tym na współpracę z naszym Stowarzyszeniem.

  4. W związku z tym, co napisaliśmy powyżej oświadczamy:

  • Rybnicki Bank Drugiej Ręki” jest nadal projektem realizowanym przez Stowarzyszenie „17-tka” przy współpracy z Miastem Rybnikiem i instytucjami działającymi w strukturach Miasta Rybnika.

  • JEDYNYM koordynatorem prowadzonego przez Stowarzyszenie „17-tka” projektu: „RBDR” jest osoba wskazana przez nasze Stowarzyszenie: p. Mariusz Wiśniewski. Koordynator ma prawo wskazać darczyńcom, bądź beneficjentom inne osoby oddelegowane przez niego do realizacji poszczególnych zadań w ramach realizowanego projektu.

  • Kontakt w sprawach dotyczących działalności: „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki”: telefon – 503153374/ 513503614, e-mail: mariuszwisniewski@17-tka.pl

  1. Zaręczamy, że wszelkie udzielane przez Darczyńców wsparcie, w którego przekazaniu pośredniczymy, trafia WYŁĄCZNIE I W CAŁOŚCI do osób na takie wsparcie naprawdę oczekujących!

  2. Nie mamy wątpliwości, że Gwarantami naszego oświadczenia i składanej deklaracji będą wszystkie do tej pory współpracujące ze Stowarzyszeniem „17-tka” instytucje, organizacje i osoby prywatne!

 

 

 

W imieniu Stowarzyszenia „17-tka”:

 

Mariusz Wiśniewski – prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Dola – członek Zarządu Stowarzyszenia

Grzegorz Głupczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Oświadczenie Stowarzyszenia 17-tka