Zmiana terminu rozwiązania konkursu na inicjatywy obywatelskie

wtorek, 17 października 2017


Informujemy, że ocena wniosków związanych z inicjatywami lokalnymi, złożonych do Nas w ramach projektu Rybnik_reWITA, potrwa do piątku (tj. do 20.10.2017 r.). Ogólne informacje o wynikach, wraz z listą dofinansowanych inicjatyw, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia "17-tka". Szczegółowe informacje zostaną również przesłane do wszystkich aplikujących osób za pośrednictwem poczty elektronicznej.