Konkurs ofert na realizację usług animatora kulturowego.

niedziela, 10 maja 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  animatora kulturowego dla uczestników projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 05.10.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Przedmiotem zamówienia jest oferta pracy dla animatora kulturowego realizującego działania na rzecz projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI).

Do obowiązków animatora kulturowego należeć będzie:

 1. Prowadzenie działalności „Kawiarenki Społecznej” w tym udzielanie cudzoziemcom informacji w kwestiach administracyjno-prawnych oraz integracyjnych, m.in. poprzez wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia danej sprawy, wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć, wskazaniu przepisów mających zastosowanie w danej sytuacji imigranta.
 2. Animacja wydarzeń / spotkań / warsztatów o charakterze integracyjnym i międzykulturowym dla imigrantów i mieszkańców Subregionu Zachodniego.
 3. Pomoc językowa w przygotowaniu i tłumaczeniu dokumentów.
 4. Organizacja i promowanie wydarzeń międzykulturowych w formie warsztatów, spotkań, prelekcji.
 5. Animowanie zajęć dla dzieci imigrantów, w tym wsparcie ucznia cudzoziemskiego w procesie adaptacji kulturowej poprzez objaśnianie wartości, norm zachowania w polskiej szkole, pomoc w odrabianiu lekcji w formie tłumaczenia poleceń na język pochodzenia ucznia, itp.
 6. Rekrutacja uczestników do poszczególnych form wparcia w ramach projektu (warsztaty, doradztwo, kursy językowe, spotkania, animacje, itp.).
 7. Zapewnienie opieki nad dziećmi cudzoziemców, w trakcie ich uczestnictwa w innych formach wsparcia (szczególnie w trakcie warsztatów rozwojowych i spotkań informacyjnych).
 8. Tłumaczenie podczas warsztatów adaptacyjno – integracyjnych.

Zatrudnienie na umowę zlecenie: średnio 80 godzin miesięcznie przez 26 miesięcy realizacji projektu. Łącznie w okresie od listopada 2020 do grudnia 2022.

Maksymalna stawka godzinowa 37,50 zł za godzinę (całkowity koszt wynagrodzenia).

Miejscem realizacji zlecenia będzie teren Miasta Rybnika (w tym siedziba „kawiarenki społecznej: Rybnik, ul. Kraszewskiego 9) oraz (w razie konieczności) inne miejscowości Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

KWALIFIKACJE WYMAGANE

 1. Wykształcenie wyższe – kierunek humanistyczny/ praca socjalna/ pedagogika.
 2. Udokumentowana współpraca z polskimi instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami NGO w zakresie działań animacyjnych (animacja społeczna bądź kulturalna).
 3. Znajomość języka polskiego minimum na poziomie średniozaawansowanym.
 4. Znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Kryteria oceny, terminu i formy składania oferty są podane w zapytaniu ofertowym. 

Załącznik: 

 1. Konkurs ofert na realizację usług animatora kulturowego (nr. 01/2020/FAMI)
 2. Konkurs ofert - 01/2020/FAMI - skan