Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu (Zapytanie: nr 01/2021/FAMI)

poniedziałek, 15 lutego 2021

W związku z publikacją oferty na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców” nr 01/2021/FAMI z dnia 28.01.2021 w ramach projektu pt. 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI infromujemy, że postępowanie zakończyło się wyłonieniem ofereta. 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3R/2021

sobota, 2 stycznia 2021

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia nr. 1/3R/2021 realizowanego w ramach Projektu „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” nr WND-RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 01/2021/FAMI

czwartek, 28 stycznia 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców” nr 01/2021/FAMI z dnia 28.01.2021 w ramach projektu pt. 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Konkurs ofert na realizację usług specjalisty ds. realizacji procesu integracji

piątek, 13 listopada 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  specjalisty ds. realizacji procesu integracji  dla uczestników projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 13.11.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20