Aktualności

Rekrutacja do programu Mission Possible II

wtorek, 18 czerwca 2013

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-tka” zaprasza do uczestnictwa w projekcie: „MISSION POSSIBLE II”.

Zapytanie ofertowe nr 1/PO KL/2013 i 2/PO KL/2013- Wybór oferenta

piątek, 24 maja 2013

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic "17-tka" informuje, że wyłoniony został podmiot realizujący usługi sprawozdawczości i monitoringu w projektach dofinansowanym w ramach poddziałania 7.2.1 PO KL "Klub Integracji Społecznej SR" i "Mission Possible II"

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20