Aktualności

Konkurs ofert na realizację usług animatora kulturowego.

niedziela, 10 maja 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  animatora kulturowego dla uczestników projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 05.10.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja specjalna)

sobota, 4 lipca 2020

SPECJALNA EDYCJA KONKURSU służy finansowaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomysłów i działań, które stanowią odpowiedź na problemy i potrzeby społeczności lokalnej pojawiające się w trakcie ogłoszonego stanu epidemii. Zgłaszane inicjatywy muszą uwzględniać ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. W przypadku gdy zaplanowane działania będą niezgodne z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii lub będą stanowiły zagrożenie dla uczestników lub realizatorów, komisja konkursowa ma obowiązek odrzucić taki wniosek. 

Konkurs ofert na realizację usług wsparcia psychologicznego.

wtorek, 1 grudnia 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu [projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 01.12.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja III)

sobota, 1 lutego 2020

Miasto Rybnik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w ramach projektu „reWITA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20