Aktualności

Rewitalizacja w Rybniku - Projekt "Rybnik reWITA"

piątek, 15 września 2017

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka” od połowy lipca rozpoczynają realizację projektu: „Rybnik reWITA” zawierającego działania z zakresu rewitalizacji społecznej w wybranych dzielnicach Rybnika, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku. Do obszarów objętych projektem zaliczone zostały fragmenty dzielnic Rybnika: Niewiadomia (os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka, os. Beata przy ul. Augusta Kwiotka), Niedobczyc (os. Rymer przy ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju), Paruszowca-Piasków (osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika Ogrodowskiego), Chwałowic (zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja) i Śródmieścia.

Zapytanie ofertowe Nr 1/KIS SR 2/2017

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/KIS SR 2/2017 – dotyczy rozeznania rynku w zakresie zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby
realizacji projektu: Klubu Integracji Społecznej SR-2

Poszukujemy pracowników do projektu "Klub Integracji Społecznej SR - 2"

piątek, 1 września 2017

Stowarzyszenie „17-tka” ogłasza nabór ofert zatrudnienia w ramach realizacji projektu: „Klub Integracji Społecznej SR-2”

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 roku - 31 grudnia 2018.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19