Konferencja OSOS-u

piątek, 23 października 2015

Jak organizować streetworking w ramach współpracy międzysektorowej ?. My już wiemy ..., przedstawiciele Stowarzyszenia "17-tka, udali się na konferencję Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich w Warszawie.  

Konferencja była podsumowaniem ogólnopolskich badań prtowadzonych w ramach projektu „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej” dotyczących współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem tej po między samorządami a organizacjami pracującymi z wykorzystaniem metody streetworkingu. 

Efektem badan i projektu jest publikacja. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się informacjami w niej zawartymi.