Rewitalizacja w Rybniku - Projekt "Rybnik reWITA"

piątek, 15 września 2017 , ostatnia aktualizacja: 2017-09-15 08:26:57

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Stowarzyszenie „17-tka” od połowy lipca rozpoczynają realizację projektu: „Rybnik reWITA” zawierającego działania z zakresu rewitalizacji społecznej w wybranych dzielnicach Rybnika, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku. Do obszarów objętych projektem zaliczone zostały fragmenty dzielnic Rybnika: Niewiadomia (os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka, os. Beata przy ul. Augusta Kwiotka), Niedobczyc (os. Rymer przy ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju), Paruszowca-Piasków (osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika Ogrodowskiego), Chwałowic (zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja) i Śródmieścia.

„Rybnik reWITA” stanowi integralną część działań realizowanego przez  Miasto Rybnik projektu: „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju w ramach programu: „Modelowa rewitalizacja miast”

Nasze dwie organizacje odpowiedzialne będą za zapewnienie wsparcia mieszkańcom obszarów rewitalizowanych poprzez pracę animatorów społecznych oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich. W naszych planach znajdują się między innymi: spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnych, działania animujące aktywność mieszkańców, organizacja eventów i festynów, wizyt studyjnych, a także – co ważne – spotkań „sieciujących” dla lokalnych liderów i instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz społeczności lokalnych.

Prowadzony przez nas projekt stanowi wstęp do działań długofalowych, rewitalizacja społeczna bowiem to proces rozłożony na wiele lat, wymagający zaangażowania każdego, komu na sercu leży dobro mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

Stąd też zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych stowarzyszeń w realizacji: „Rybnik reWITA”. Państwa wiedza na temat specyfiki i problemów, z którymi borykają się mieszkańcy terenów objętych projektem oraz znajomość lokalnych społeczności (w tym ich nieformalnych Liderów) stanowią nieoceniony wkład w rozpoczęte 17 lipca bieżącego roku działania CRIS i „17-tki”.

 

Jesteśmy przekonani, że współpracując z Państwem osiągniemy sukces!

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą i wyrażacie zgodę na kontakt naszych przedstawicieli w celu omówienia głównych problemów i możliwości ich rozwiązań na terenach Państwa dzielnic prosimy o kontakt animatorami:

1)      Śródmieście: Dorota Honisz, e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl,

2)      Chwałowice: Agnieszka Pytlik, agnieszka.pytlik@cris.org.pl,

3)      Niedobczyce: Jonatan Tomaszewski, e-mail: tomaszewski.jonatan@gmail.com,

4)      Paruszowiec-Piaski: Anna Kiermaszek, e-mail: annakiermaszek@op.pl,

5)      Niewiadom: Katarzyna Karpowicz, e-mail: kcarpovic@wp.pl,

lub w sprawie całego projektu z koordynatorami zadania:

1)      Kamil Jakubiak (CRIS), e-mail: kamil.jakubiak@cris.org.pl,

2)      Grzegorz Głupczyk („17-tka”), e-mail: grzegorzglupczyk@17-tka.pl,

 

Z poważaniem,

Kamil Jakubiak

Grzegorz Głupczyk