Nabór wniosków w ramach konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!"

wtorek, 26 września 2017 , ostatnia aktualizacja: 2017-09-28 08:42:48

Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie w ramach konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!" juz trwa! Na Wasze oferty czekamy do 11 pażdziernika 2017 roku. 

Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „Rybnik reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w obszarze zadania publicznego „Rybnik reWITA” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Konkursy na inicjatywy obywatelskie realizowane będą na obszarach objętych działaniami w ramach rewitalizacji społecznej, w pięciu dzielnicach Miasta Rybnik.

Planujemy:

  • W ramach konkursu „Śródmieście reWITA – Włącz się!” dofinansować 5 inicjatyw obywatelskich, po 3000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 000,00 zł;
  • W ramach konkursu „Chwałowice reWITA – Włącz się!” dofinansować 5 inicjatyw obywatelskich, po 3000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 000,00 zł;
  • W ramach konkursu „Paruszowiec reWITA – Włącz się!” dofinansować 5 inicjatyw obywatelskich, po 3000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 000,00 zł;
  • W ramach konkursu „Niedobczyce reWITA – Włącz się!” dofinansować 5 inicjatyw obywatelskich, po 3000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 000,00 zł;
  • W ramach konkursu „Niewiadom reWITA – Włącz się!” dofinansować 5 inicjatyw obywatelskich, po 3000,00 zł każda, na łączną kwotę 15 000,00 zł;

Nabór wniosków trwa od 27.09.2017 do 11.10.2017, realizacja inicjatyw będzie możliwa w terminie od 18.10.2017 roku do 31.12.2017 roku.

 

O dofinansowanie ubiegać mogą się zarówno pomioty prawne jaki grupy nieformalne.

 Inicjatywy można realizować na rzecz obszarów rewitalizacji wskazanych w regulaminie konkursów „Rybnik reWITA – Włącz się!”

Nasi animatorzy na każdym etapie – od przygotowania po realizację – służą pomocą!

Załączniki:

1. Regulamin konkursu - Niedobczyce
2. Regulamin konkursu - Niewiadom
3. Regulamin konkursu - Paruszowiec
4. Regulamin konkursu - Chwałowice
5. Regulamin konkursu - Śródmieście

6. Formularz oferty - Niedobczyce
7. Formularz oferty - Niewiadom
8. Formularz oferty - Paruszowiec
9. Formularz oferty - Chwałowice
10. Formularz oferty - Śródmieście

11. Wzór sprawozdania

Zadanie "Rybnik reWITA" jest finansowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020