Rozeznanie Rynku - Terapeuta uzależnień

środa, 2 sierpnia 2017

Stanowisko Pracy:

Terapeuta uzależnień

Miejsce Pracy

Projekt Klub Integracji Społecznej „SR” - 2 WND-RPSL.09.01.05-24-062G/16-00

Klub Integracji Społecznej „SR”, ul. Patriotów 40, 44-253 Rybnik

Opis stanowiska

Zadania pracownika:

  1. Udzielanie wsparci terapeutycznego beneficjentom projektu Klub Integracji Społecznej „SR” - 2  w trakcie dyżurów w Klubie Integracji Społecznej „SR”; praca na rzecz reintegracji osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i udzielanie wsparcia merytorycznego beneficjentom projektu Klub Integracji Społecznej „SR” - 2 realizowanego przez Stowarzyszenie „17-tka” w pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej „SR”.
  2. Wspieranie uczestników projektu Klub Integracji Społecznej „SR” – 2 w trakcie tworzenia indywidualnego planu rozwoju zawodowego.
  3. Realizacja innych zadań zleconych przez Pracodawcę lub koordynatora, zgodnych z zaakceptowanymi przez Pracownika: Regulaminem Zespołu Placówek Stowarzyszenia „17-tka”, Regulaminem Klubu Integracji Społecznej „SR” i  harmonogramem realizacji projektu.

 

Forma umowy

Umowa cywilnoprawna

Wymiar

440 godzin. 20 godzin x 22 miesiące

Imię i nazwisko:

 

 

Data sporządzenia:

 

 

Sugerowane wynagrodzenie: (kwota brutto)[1]

 

[1] Podana kwota powinna być kwotą ostateczną, zawierającą w sobie wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia, w przypadku osób fizycznych będzie to koszt ubruttowione (razem ze składkami pracodawcy), w przypadku osób prawnych (firmy, organizacje, instytucje, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, itp.) kwota powinna zawierać wszystkie obciążenia (składki, VAT, itp.)