Nabór wniosków w ramach III edycji konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!"

piątek, 18 maja 2018 , ostatnia aktualizacja: 2018-05-18 18:05:10

Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie w ramach III edycji konkursu "Rybnik reWITA - Włącz się!" juz trwa! Na Wasze oferty czekamy do 07 czerwiec 2018 do godziny 16:00. 

Pula środków finansowych konkursu wynosi minimum 108.000,00 zł brutto – na dzielnicę Niedobczyce 24.000,00 zł, na pozostałe dzielnice po 21.000,00 zł.

Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „Rybnik reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w obszarze zadania publicznego „Rybnik reWITA” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Inicjatywy można realizować na rzecz obszarów rewitalizacji wskazanych w regulaminie konkursów „Rybnik reWITA – Włącz się!”, tj.:

  1. Niewiadom: os. Gustawa Morcinka przy ul. Gustawa Morcinka wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z okresu 1780-1920; os. Beata przy ul. Augustyna Kwiotka – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla „Szczęście Beaty”,
  2. Niedobczyce: os. Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem – osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni „Rymer” wpisane do rejestru zabytków,
  3. Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni „Donnersmarck” (dziś KWK „Chwałowice”) – obszar ochrony konserwatorskiej,
  4. Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty „Silesia” – objęte ochroną konserwatorską,
  5. Śródmieście: historycznie ukształtowane centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej.

O dofinansowanie ubiegać mogą się tylko grupy nieformalne.

Załączniki:

  1. Regulamin III Edycji Konkursu
  2. Formularz wniosku
  3. Wzór umowy o dofinansowanie
  4. Wzór sprawozdania

Nasi animatorzy na każdym etapie – od przygotowania po realizację – służą pomocą!