Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja I)

niedziela, 4 sierpnia 2019 , ostatnia aktualizacja: 2019-04-08 13:59:52

Miasto Rybnik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w ramach projektu „reWITA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Pula środków finansowych konkursu wynosi 110.000,00 zł brutto, w tym na każdą dzielnicę po 22.000,00 zł (12 000,00 zł – projekty „miękkie” i 10 000,00 zł – projekty „twarde”).

Cele konkursu „reWITA – Włącz się!”

 1. zachęcenie mieszkańców obszarów rewitalizacji do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej społeczności,
 2. poprawa jakości życia mieszkańców i budowanie poczucia przynależności do tzw. „małej ojczyzny”,
 3. integracja mieszkańców obszarów rewitalizacji,
 4. wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, zainteresowań oraz pomoc w realizowaniu ich inicjatyw oddolnych i pomysłów na uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania,
 5. podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców w życiu dzielnicy,
 6. przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych,
 7. umacnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rewitalizowanych, wspieranie działań mających znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty,
 8. inicjowanie i zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery w środowisku lokalnym.

O dofinansowanie ubiegać mogą się tylko grupy nieformalne. Grupa to trzech lub więcej mieszkańców Rybnika (w tym minimum jeden pełnoletni i jeden będący mieszkańcem obszaru animacji).

Obszar projektu: To wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszary dzielnic Rybnika: Niewiadomia, Niedobczyc, Paruszowca-Piasków, Chwałowic oraz Boguszowic Osiedla, objęte rewitalizacją:

 1. Dzielnica Niewiadom: podobszar rewitalizacji wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji wraz z otoczeniem;
 2. Dzielnica Niedobczyce: podobszar rewitalizacji wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji wraz z otoczeniem;
 3. Dzielnica Chwałowice: podobszar rewitalizacji wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji wraz z otoczeniem;
 4. Dzielnica Paruszowiec-Piaski: podobszar rewitalizacji wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji wraz z otoczeniem;
 5. Dzielnica Boguszowice Osiedle: podobszar rewitalizacji wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji wraz z otoczeniem

Obszar animacji: to część obszaru rewitalizacjiobejmującego swoim zasięgiem fragmenty dzielnic Rybnika: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Boguszowic Osiedla. Szczegółowo:

 1. Dzielnica Niewiadom: osiedle Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa Morcinka) wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni Ignacy z okresu 1780-1920 i osiedle Beata przy ul. Augustyna Kwiotka, czyli osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla Szczęście Beaty,
 2. Dzielnica Niedobczyce: osiedle Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem. Osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni Rymer,
 3. Dzielnica Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem. Osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni Donnersmarck (dziś KWK Chwałowice),
 4. Dzielnica Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej i Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty Silesia,
 5. Dzielnica Boguszowice-Osiedle: część osiedla pozostająca w Zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej lub wspólnot mieszkaniowych.

Załączniki:

 1. Regulamin I Edycji Konkursu
 2. Formularz wniosku
 3. Formularz wniosku (wersja edytowalna)
 4. Wzór sprawozdania
 5. Wzór sprawozdania (wersja edytowalna)
 6. Wzór umowy o dofinansowanie

Nasi animatorzy na każdym etapie – od przygotowania po realizację – służą pomocą!

Animator:

 1. Niedobczyce: Dorota Honisz, e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl, tel.: 729 960 651;
 2. Chwałowice: Agnieszka Pytlik, e-mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel.: 729 960 229;
 3. Paruszowiec-Piaski: Jonatan Tomaszewski, e-mail: rewitalizacja@17-tka.pl, tel.: 511 575 466;
 4. Niewiadom: Katarzyna Rząsa, e-mail: rewitalizacja@17-tka.pl, tel.: 516 216 170;
 5. Boguszowice Osiedle: Grzegorz Głupczyk, e-mail: rewitalizacja@17-tka.pl, tel.: 530 848 450.

Specjalista ds. współpracy ze środowiskiem:

 1. Dorota Honisz (CRIS), e-mail: e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl (Niedobczyce, Chwałowice)
 2. Grzegorz Głupczyk („17-tka”), e-mail: grzegorzglupczyk@17-tka.pl (Boguszowice Osiedle, Paruszowiec Piaski, Niewiadom)