Konkurs "reWITA - Włącz się!" (Edycja specjalna)

sobota, 4 lipca 2020 , ostatnia aktualizacja: 2020-04-07 13:43:17

SPECJALNA EDYCJA KONKURSU służy finansowaniu oddolnych inicjatyw mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomysłów i działań, które stanowią odpowiedź na problemy i potrzeby społeczności lokalnej pojawiające się w trakcie ogłoszonego stanu epidemii. Zgłaszane inicjatywy muszą uwzględniać ograniczenia wynikające ze stanu epidemii. W przypadku gdy zaplanowane działania będą niezgodne z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii lub będą stanowiły zagrożenie dla uczestników lub realizatorów, komisja konkursowa ma obowiązek odrzucić taki wniosek. 

Miasto Rybnik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku oraz Stowarzyszenie „17-tka” i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych „CRIS” ogłasza konkurs „reWITA – Włącz się!” na inicjatywy obywatelskie w ramach projektu „reWITA”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Pula środków finansowych konkursu wynosi 60.000,00 zł brutto, w tym na każdą dzielnicę po 12.000,00 zł.

Cele konkursu „reWITA – Włącz się!”.

 1. zachęcenie mieszkańców do podejmowania aktywności i działań na rzecz lokalnej
  społeczności, szczególnie wspieranie mieszkańców w trakcie ogłoszonego stanu
  epidemii,
 2. poprawa jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców,
 3. wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, zainteresowań oraz pomoc w realizowaniu
  ich inicjatyw oddolnych i pomysłów,
 4. podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców
  w życiu dzielnicy i miasta,
 5. przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych,
 6. inicjowanie i zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery w środowisku lokalnym.

Uwaga: wszystkie działania zaplanowane w projekcie muszą być podejmowane i realizowane
przez i na rzecz mieszkańców, odbywać się lub dotyczyć Miasta Rybnika.
Informacje na ten temat muszą znajdować się we wniosku.

O dofinansowanie ubiegać mogą się tylko grupy nieformalne. Grupa to trzech lub więcej mieszkańców Rybnika (w tym minimum jeden pełnoletni i jeden będący mieszkańcem obszaru animacji).

Obszar projektu to całe Miasto Rybnik.

Obszar animacji to część obszaru rewitalizacjiobejmującego swoim zasięgiem fragmenty dzielnic Rybnika: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Chwałowice i Boguszowic Osiedla. Szczegółowo:

 1. Dzielnica Niewiadom: osiedle Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa Morcinka) wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni Ignacy z okresu 1780-1920 i osiedle Beata przy ul. Augustyna Kwiotka, czyli osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla Szczęście Beaty,
 2. Dzielnica Niedobczyce: osiedle Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem. Osiedle robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni Rymer,
 3. Dzielnica Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem. Osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni Donnersmarck (dziś KWK Chwałowice),
 4. Dzielnica Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej i Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty Silesia,
 5. Dzielnica Boguszowice-Osiedle: część osiedla pozostająca w Zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej lub wspólnot mieszkaniowych.

Załączniki:

 1. Regulamin III Edycji Konkursu
 2. Formularz wniosku
 3. Wzór oświadczenia
 4. Wzór umowy o dofinansowanie

Nasi animatorzy na każdym etapie – od przygotowania po realizację – służą pomocą!

Animator:

 1. Niedobczyce: Dorota Honisz, e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl, tel.: 729 960 651;
 2. Chwałowice: Agnieszka Pytlik, e-mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel.: 729 960 229;
 3. Paruszowiec-Piaski: Jonatan Tomaszewski, e-mail: rewitalizacja@17-tka.pl, tel.: 511 575 466;
 4. Niewiadom: Katarzyna Rząsa, e-mail: rewitalizacja@17-tka.pl, tel.: 516 216 170;
 5. Boguszowice Osiedle: Nina Staszek Dajka, e-mail: rewitalizacja@17-tka.pl, tel. 509 385 134;

Specjalista ds. współpracy ze środowiskiem:

 1. Dorota Honisz (CRIS), e-mail: e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl (Niedobczyce, Chwałowice)
 2. Grzegorz Głupczyk („17-tka”), e-mail: grzegorzglupczyk@17-tka.pl (Boguszowice Osiedle, Paruszowiec Piaski, Niewiadom)