Konkurs ofert na realizację usług wsparcia psychologicznego.

wtorek, 1 grudnia 2020

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu [projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 01.12.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Przedmiotem zamówienia jest oferta pracy dla psychologa realizującego działania na rzecz projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI).

Do obowiązków psychologa należeć będzie:

  1. Wsparcie i poradnictwo psychologiczne w formie konsultacji indywidualnych skierowane głównie do cudzoziemców, którzy mają problemy adaptacyjne a także potrzebują wsparcia psychologicznego z innych powodów (rodzinnych, zawodowych, itp.).
  2. Współpraca z instytucjami realizującymi wsparcie profilaktyczne, terapeutyczne i socjalne (zwłaszcza dot. terapii uzależnień i przemocy w rodzinie).
  3. Zatrudnienie na umowę zlecenie: średnio 30 godzin miesięcznie przez 24 miesiące realizacji projektu. Łącznie w okresie od 01.01.2021 do 31. 12.2022 – 720 h.

 

Maksymalna stawka godzinowa 60,00 zł za godzinę (całkowity koszt wynagrodzenia).

Miejscem realizacji zlecenia będzie teren Miasta Rybnika (w tym siedziba „kawiarenki społecznej: Rybnik, ul. Kraszewskiego 9) oraz (w razie konieczności) inne miejscowości  Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

KWALIFIKACJE WYMAGANE

  1. Wykształcenie wyższe – psychologia.
  2. Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego (w tym poświadczenie o prowadzeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego).
  3. Znajomość języka polskiego minimum na poziomie średniozaawansowanym.
  4. Znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie średniozaawansowany.

Kryteria oceny, terminu i formy składania oferty są podane w zapytaniu ofertowym. 

Załącznik: 

  1. Konkurs ofert na realizację usług animatora kulturowego (nr. 03/2020/FAMI)
  2. Konkurs ofert - 03/2020/FAMI - skan