Konkurs ofert na realizację usług specjalisty ds. realizacji procesu integracji

piątek, 13 listopada 2020 , ostatnia aktualizacja: 2020-12-18 14:12:28

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Dotyczącego świadczenia usług  specjalisty ds. realizacji procesu integracji  dla uczestników projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI) z dnia 13.11.2020  w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Район”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Przedmiotem zamówienia jest oferta pracy dla animatora kulturowego realizującego działania na rzecz projektu 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI).

Do obowiązków animatora kulturowego należeć będzie:

  1. rekrutacja nowych uczestników do projektu,
  2. koordynacja działań informacyjno- promocyjnych realizowanych w ramach działania merytorycznego (nadzór merytoryczny nad produkcją podcastów, informatorów, dystrybucją informatorów, emisją podcastów, aktualizacja strony internetowej w zakresie realizowanych działań projektowych, itp.)
  3. identyfikowanie potrzeb i zadań związanych z udzieleniem indywidualnego wsparcia poszczególnym uczestnikom projektu (monitorowanie sytuacji poszczególnych uczestników projektu w kontekście działań projektowych),
  4. koordynacja pracy specjalistów świadczących usługi dla uczestników projektu w tym m.in. kierowanie uczestników do poszczególnych specjalistów, umawianie spotkań (asystent społeczny, animatorzy kulturowi, psycholog, prawnik, doradca zawodowy),
  5. kontakt z lokalnymi instytucjami pomocowymi (np. Ośrodek Pomocy Społecznej) w zakresie realizacji wsparcia dla uczestników projektu,
  6. wsparcie koordynatora merytorycznego oraz animatorów kulturowych w organizacji warsztatów i spotkań, bieżąca obsługa centrum wsparcia „Kawiarenka Społeczna”.

 

Zatrudnienie na umowę zlecenie: średnio 40 godzin miesięcznie przez 26 miesięcy realizacji projektu. Łącznie w okresie od listopada 2020 do grudnia 2022.

Maksymalna stawka godzinowa 37,50 zł za godzinę (całkowity koszt wynagrodzenia).

Miejscem realizacji zlecenia będzie teren Miasta Rybnika (w tym siedziba „kawiarenki społecznej: Rybnik, ul. Kraszewskiego 9) oraz (w razie konieczności) inne miejscowości Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Załącznik: 

  1. Konkurs ofert na realizację usług animatora kulturowego (nr. 02/2020/FAMI)
  2. Konkurs ofert - 02/2020/FAMI - skan