ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 01/2021/FAMI

czwartek, 28 stycznia 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców” nr 01/2021/FAMI z dnia 28.01.2021 w ramach projektu pt. 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie 12 kursów języka polskiego dla 120 uczestników projektu „28 Dzielnica/28 Район” (12 grup po 10 os. w grupie) na dwóch poziomach nauczania: podstawowym (A1-A2) i średniozaawansowanym (B1). Ilość kursów na każdym poziomie nauczania wynikać będzie z umiejętności językowych uczestników.

Warunki realizacji kursów:

 1. Każdy z kursów  obejmuje 60h dydaktycznych
 2. Kurs na poziomie średniozaawansowanym przygotowuje do zdania egzaminu państwowego z języka polskiego na poziomie B1.
 3. Program kursów językowych powinien się skupiać na praktycznym wykorzystaniu języka polskiego (również w kontekście pracy zawodowej) oraz zawierać zagadnienia dotyczące polskiej kultury, istniejących różnic kulturowych, poznaniu regionu Śląska i kraju.
 4. Zajęcia realizowane będą w formule weekendowej (z pominięciem dni świątecznych) w wymiarze 3-5 h dydaktycznych wg. harmonogramu ustalonego z Zamawiającym
 5. Wykonawca zapewni uczestnikom niezbędne materiały: zestaw szkoleniowy: notatnik, długopis, książkę do nauki języka polskiego, ćwiczenia.
 6. Wykonawca wydauczestnikom kursów zaświadczenia o ich ukończeniu.
 7. Wykonawca zapewni sale przystosowane do prowadzenia kursów językowych z niezbędnym wyposażeniem.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursów językowych, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.
 9. Kursy musza się odbywać na terenie Subregionu Zachodniego woj. śląskiego.
 10. Wykonawca pod koniec kursu zobowiązany jest przeprowadzić egzamin sprawdzający poziom znajomości języka  oraz omówić wyniki egzaminu z uczestnikami.
 11. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 15.12.2022 r.

Dane zamawiającego:

Stowarzyszenie „17-tka”, Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik, stowarzyszenie@17-tka.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Wiśniewski, tel. 503-153-374, e-mail: mariuszwisniewski@17-tka.pl

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

 1. Formularz ofertowy – 01/2021/FAMI
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług – kursów przez wykonawcę;
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące potencjału technicznego i organizacyjnego;
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz dotyczący potencjału kadrowego wykonawcy;