Informacja o rozstrzygnięciu (Zapytanie: nr 01/2021/FAMI)

poniedziałek, 15 lutego 2021

W związku z publikacją oferty na realizację zamówienia „Usługa przeprowadzenia kursów języka polskiego dla cudzoziemców” nr 01/2021/FAMI z dnia 28.01.2021 w ramach projektu pt. 28 Dzielnica / 28 Район (nr 32/12-2020/FAMI), finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI infromujemy, że postępowanie zakończyło się wyłonieniem ofereta. 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert w wersji elektronicznej.

Oferta najkorzystniejsza to: Britania Katarzyna Couchman, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 54. Oferent wskazał kwotę 71 980,00 zł w kryterium pierwszym (62,2 pkt.) i 11. Lektorów w kryterium drugim (30 pkt.), otrzymując tym samym 92,2 pkt. łącznie w całym postępowaniu.

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania, złożonych ofert i wyboru oferty zwycięskiej zawarte są w protokole:

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI