ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 02/2021/FAMI

piątek, 25 czerwca 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон – DNI UKRAIŃSKIE” nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji"

Przedmiotem zamówienia jest:

Kompleksowa organizacja i koordynacja imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон – DNI UKRAIŃSKIE” nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

Warunki realizacji:

  1. Impreza zostanie zrealizowana dwukrotnie tj. raz w 2021 roku i raz w 2022 w dniach ustawowo wolnych od pracy (weekendy),
  2. Na każdą imprezę zostanie zaproszony inny artysta bądź zespół,
  3. Impreza odbędzie się w przestrzeni plenerowej i pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego,
  4. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu pisemną propozycję programu artystycznego (Załącznik nr. 3) w formie scenariusza w oparciu o powyżej przedstawiony plan ramowy, ze wskazaniem ram czasowych na poszczególne elementy programu – od rozpoczęcia po zakończenie w odniesieniu do każdej edycji imprezy,
  5. Wykonawca zapewnia odpowiedną liczbę pracowników technicznych pełniących nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem technicznym imprezy w tym profesjonalnego moderatora/konferansjera prowadzącego imprezę,
  6. Zawarcie umów z artystami i opłacenie pozostałych kosztów (materiały dla uczestników w tym artykuły spożywcze, przemysłowe niezbędne do realizacji pokazów) wraz z rozliczeniem z tytułu tantiem autorskich (ZAIKS), zapewnieniem noclegów, wyżywienia oraz innych wymagań określonych przez artystów i prelegentów leży po stronie Wykonawcy,
  7. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie imprezy wynikające z sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.

Dane zamawiającego:

Stowarzyszenie „17-tka”, Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik, stowarzyszenie@17-tka.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Wiśniewski, tel. 503-153-374, e-mail: mariuszwisniewski@17-tka.pl

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofetowy
  2. Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych usług