ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 03/2021/FAMI

poniedziałek, 8 lutego 2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон” – „GALA 28 DZIELNICY” nr 3/2021 z dnia 02.08.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji"

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zaplanowanie, organizacja i prowadzenie imprez, składających się z: 

 • wykładów/ dyskusji panelowych poświęconych: sytuacji imigrantów na polskim rynku pracy, historii związków i relacji między narodami Polski i Ukrainy, bądź o innej tematyce związanej z historią i współczesnością Ukrainy,
 • wystawy prac malarskich, fotograficznych prezentujących walory krajobrazowe, historyczne i współczesność Ukrainy,
 • koncertu artystów z Ukrainy/ Białorusi połączonego z podsumowaniem konkursu na: „Honorowego Mieszkańca 28 Dzielnicy”

Warunki realizacji:

 1. Impreza zostanie zrealizowana dwukrotnie tj. raz w 2021 roku i raz w 2022,
 2. Na każdą imprezę zostanie zaproszony inny artysta bądź zespół,
 3. Impreza odbędzie się w przestrzeni zamkniętej o dużej kubaturze (ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż 300) i innych pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę,
 4. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu pisemną propozycję programu artystycznego (Załącznik nr. 3) w formie scenariusza w oparciu o powyżej przedstawiony plan ramowy, ze wskazaniem ram czasowych na poszczególne elementy programu – od rozpoczęcia po zakończenie w odniesieniu do każdej edycji imprezy,
 5. Wykonawca zapewnia odpowiedną liczbę pracowników technicznych pełniących nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem technicznym imprezy w tym profesjonalnego moderatora/konferansjera prowadzącego imprezę,
 6. Zawarcie umów z artystami i opłacenie pozostałych kosztów (materiały dla uczestników w tym artykuły spożywcze, przemysłowe niezbędne do realizacji pokazów) wraz z rozliczeniem z tytułu tantiem autorskich (ZAIKS), zapewnieniem noclegów, wyżywienia oraz innych wymagań określonych przez artystów i prelegentów leży po stronie Wykonawcy,
 7. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie imprezy wynikające z sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.

Dane zamawiającego:

Stowarzyszenie „17-tka”, Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik, stowarzyszenie@17-tka.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Mariusz Wiśniewski, tel. 503-153-374, e-mail: mariuszwisniewski@17-tka.pl

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofetowy
 2. Załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych usług