Informacja o rozstrzygnięciu (Zapytanie: nr 02/2021/FAMI)

piątek, 7 maja 2021

W związku z publikacją oferty na realizację zamówienia „Kompleksowa organizacja i koordynacja imprezy o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон – DNI UKRAIŃSKIE” nr 2/2021 z dnia 25.06.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji" infromujemy, że postępowanie zakończyło się wyłonieniem ofereta. 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta w wersji fizycznej, złożona do biura oferenta. 

Oferta wybrana do realizcji została złożona przez podmiot:

Zabytkowa Kopalnia Ignacy, ul. Ignacego Mościckiego 3, 44-273 Rybnik. NIP 6422653242, REGON 276702248.