Informacja o rozstrzygnięciu (Zapytanie: nr 03/2021/FAMI)

piątek, 8 października 2021

W związku z publikacją oferty na realizację zamówienia: "Kompleksowa organizacja i koordynacja imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym w ramach projektu „28 Dzielnica / 28 Pайон” – „GALA 28 DZIELNICY” nr 3/2021 z dnia 02.08.2021 w ramach projektu pt. „28 Dzielnica / 28 Pайон”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, infromujemy, że postępowanie zakończyło się wyłonieniem ofereta. 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta w wersji fizycznej, złożona do biura oferenta. 

Oferta wybrana do realizcji została złożona przez podmiot:

Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1, 44-200 Rybnik. NIP: 642-21-24-779. Regon: 000818568