Współpraca

Celem prowadzonych działań przez Stowarzyszenie „17-tka” jest pomagać ludziom poszukującym wsparcia, opieki i porady.
Zajmujemy się koordynacją i ciągłym udoskonalaniem stworzonego w 2001 roku systemu pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin, w taki sposób, by móc sprostać stojącym przed nami trudnościami i dotrzeć z Naszą ofertą do osób najbardziej tego potrzebujących.

Na drodze realizacji wyżej wymienionych celów Nasza organizacja współpracuje i współdziała z licznymi partnerami publicznymi, społecznymi i biznesowymi. Ponadto działania organizacji wspierane są przez wolontariuszy i studentów odbywających praktyki w Naszych placówkach. 

 

Zapytania w sprawie pratnerstwa i współpracy, a także działań woluntaryjnych proszę kierować na adres stowarzyszenie@17-tka.pl lub na adres konkretnej placówki.