Projekty realizowane

Projekty aktualnie realizowane:

Projekty realizowaane od 01.01.2017 do 31.12.2017

  1. Placówka Wsparcia Dziennego "Klub 17-tka" - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  2. Placówka Wsparcia Dziennego "Ekipa z placu" - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  3. Placówka Wsparcia Dziennego "Maszkeciarnia" - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  4. Placówka Wsparcia Dziennego "Niewiadom" - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  5. Placówka Wsparcia Dziennego "Nowiny" - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  6. Placówka Wsparcia Dziennego "Centrum" - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  7. Rybnicki Bank Drugiej Ręki - zadanie współfinansowane ze środków Miasta Rybnika
  8. Projekt "Klub Integracji Społecznej "SR" - 2 - zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego