Projekty


Dotychczas zrealizowaliśmy następujące programy przy współpracy z administracją publiczną:

 • 2002 – impreza środowiskowa: „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu (01.06.2002) |UMR|
 • 2002 – zajęcia terapeutyczne prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w Rybniku- Boguszowicach (01.06. – 31.12.2002) |UMR|
 • 2003 – impreza środowiskowa: „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu (31.05.2003) – druga edycja |UMR|
 • 2003 – obóz terapeutyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Ustronie Morskie) „Bliżej siebie- I edycja” (30.06. – 15.07.2003) |UMR|
 • 2003 – półkolonie dla dzieci zamieszkujących w dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (23.06. – 29.08.2003) |UMR| |ŚUW,|
 • 2003 – zajęcia terapeutyczne prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w Rybniku- Boguszowicach (02.01. – 31.12.2003) |UMR|
 • 2004 – impreza środowiskowa: „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (30.05.2004) – trzecia edycja |UMR|
 • 2004 – obóz terapeutyczny dla młodszych wychowanków Stowarzyszenia (Międzygórze) „Wakacyjna Szkoła Kubusia Puchatka” (21.07. – 28.07.2004) |UMR|
 • 2004 – obóz terapeutyczny dla starszych wychowanków Stowarzyszenia (Ustronie Morskie) „Bliżej siebie- II edycja” (08.08. – 21.08.2004) |UMR|
 • 2004 – półkolonie dla dzieci z dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (28.06. – 31.08.2004) | ŚUW| |UMWŚ|
 • 2004 – zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2004) |UMR|
 • 2005 – impreza środowiskowa „1- czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (29.05.2005) – czwarta edycja |UMR|
 • 2005 – obóz terapeutyczny dla starszych wychowanków Stowarzyszenia (Ruprechtice, Rep. Czeska) „Bliżej siebie – III edycja” (12.08. – 25.08.2005) |UMR|
 • 2005 – zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2005) |UMR| |UMWŚ|
 • 2006 – impreza środowiskowa „1- czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (04.06.2006) – piąta edycja |UMR|
 • 2006 – obóz terapeutyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Baworowa k. Leśnej) „W drodze do Camelotu” (01.08. – 15.08.2006) |UMR| | UMWŚ|
 • 2006 – zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2006) |UMR| |UMWŚ|
 • 2007 – impreza środowiskowa „1 – czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (03.06.2007) – szósta edycja |UMR|
 • 2007 – obóz terapeutyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Bieszczady) „Inni wokół mnie, ja wokół innych” (01.08. – 14.08.2007) |UMR|
 • 2007 – program profilaktyczno – terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2007) |UMR| |UMWŚ|
 • 2008 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Szczyrk- Biła) „Chcemy być sobą!” (21.01. – 25.01.2008) |UMR| |UMWŚ| |FIO|
 • 2008 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (01.06.2008) – siódma edycja |UMR| |UMWŚ| |FIO|
 • 2008 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Posejnele k. Gib) „Bliżej Nieba” (01.08. – 15.08.2008) |UMR| |FIO|
 • 2008 – program profilaktyczno – terapeutyczny dla wychowanków PWD „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2008) |UMR| |UMWŚ| |FIO|
 • 2008 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy (01.12.2007 – 31.12.2008) |UMWŚ| |FIO|
 • 2009 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Szczyrk- Biła) „Chcemy być ze sobą!” (02.02. – 07.02.2009) |UMR| |FIO|
 • 2009 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (31.05.2009) – ósma edycja |UMR| |FIO|
 • 2009 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Posejnele k. Gib) „Odkryj w sobie niebo” (01.08. – 15.08.2009) |UMR| |FIO|
 • 2009 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2009) |UMR| |ŚUW| |UMWŚ| |FIO|
 • 2009 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy (02.01. – 31.12.2009) |UMR| |ŚUW| |FIO|
 • 2009 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (31.03. – 31.12.2009) |ŚUW| |FIO|
 • 2010 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Szczyrk- Biła) „Chcemy być ze sobą! - II” (02.02. – 07.02.2010) |UMR| |FIO|
 • 2010 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (30.05.2010) – dziewiąta edycja |UMR| |FIO|
 • 2010 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Bieszczady) „Odkryj w sobie niebo - II” (01.08. – 15.08.2010) |UMR| |FIO|
 • 2010 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (01.01. – 31.12.2010 |UMR| |ŚUW | |FIO|
 • 2010 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy (01.01. – 31.12.2010) |UMR| |ŚUW| |FIO|
 • 2010 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (01.01. – 31.12.2010) |ŚUW| |FIO| |UMR|
 • 2010 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible” (01.06. – 31.12.2010) |UMWŚ|
 • 2011 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (05.06.2011) – dziesiąta edycja |UMR| |UMWŚ|
 • 2011 – obóz integracyjno – profilaktyczny dla młodzieży (Rimini – Włochy) „Gdzie nas przygnało?...” (03.08. – 16.08.2011) |UMWŚ|
 • 2011 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (01.01. – 31.12.2011) |UMR| |ŚUW |
 • 2011 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy w Rybniku Boguszowicach Osiedlu (01.01. – 31.12.2011) |UMR| |ŚUW|
 • 2011 – realizacja programu pedagogiki ulicy w ramach projektu rewitalizacji społecznej: „T:RAF” (01.10. – 31.12.2011) |CRZL| |OPS Rybnik|
 • 2011 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (01.01. – 31.12.2011) |ŚUW| |UMR|
 • 2011 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible” (01.01. – 31.12.2011) |UMWŚ|
 • 2012 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (03.06.2012) – jedenasta edycja |UMR| |UMWŚ|
 • 2012 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (01.01. – 31.12.2012) |UMR| |ŚUW |
 • 2012 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy w Rybniku Boguszowicach Osiedlu (01.01. – 31.12.2012) |UMR| |ŚUW|
 • 2012 – realizacja programu pedagogiki ulicy w ramach projektu rewitalizacji społecznej: „T:RAF” (01.01. – 31.12.2012) |CRZL| |OPS Rybnik|
 • 2012 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (01.01. – 31.12.2012) |ŚUW| |UMR|
 • 2012 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible” (01.01. – 31.05.2012) |UMWŚ|
 • 2013 – prowadzenie placówki z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym: „Klub 17-tka” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie programów profilaktycznych w młodzieżowym klubie środowiskowym „Maszkeciarnia” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „SR” (01.05. – 31.12.2013) |UMWŚ|
 • 2013 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible II” (01.05. – 31.12.2013) |UMWŚ|
 • 2013 – prowadzenie pilotażowego programu współpracy międzysektorowej w partnerstwie z OPS w Rybniku, PUP w Rybniku i CRIS: wparcie osób powracających i wchodzących na rynek pracy (01.12.2012 – 30.06.2013) |MPiPS|
 • 2013 – realizacja obozu profilaktycznego dla wychowanków Stowarzyszenia (Beskid Żywiecki) „Jesteśmy!” (01.02. – 04.03.2013) |UMR|
 • 2013 – impreza środowiskowa „Jedenaste Urodziny – czas dla dziecka i rodziny” (06.05. – 28.06.2012) – dwunasta edycja |UMR| |UMWŚ|
 • 2014 – prowadzenie placówki z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym: „Klub 17-tka” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie programów profilaktycznych w młodzieżowym klubie środowiskowym „Maszkeciarnia” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „SR” (01.01. – 31.12.2014) |UMWŚ|
 • 2014 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible II” (01.01. – 31.12.2014) |UMWŚ|
 • 2015 – prowadzenie placówki z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym: „Klub 17-tka” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie programów profilaktycznych w młodzieżowym klubie środowiskowym „Maszkeciarnia” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „SR” (01.01. – 30.06.2015) |UMWŚ|
 • 2015 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible II” (01.01. – 30.06.2015) |UMWŚ|
 • 2015 – prowadzenie programu: Klub Integracji Społecznej (01.07. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – realizacja obozu profilaktycznego dla wychowanków Stowarzyszenia (Bieszczady) „Piąta strona świata 2” (09.08. – 17.08.2015) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (01.02. – 31.12.2017) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (01.01. – 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Klub 17-tka" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Niewiadom" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Nowiny" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Centrum" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego "Maszkeciarnia" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej "SR" (01.01 - 30.06.2016) |UMR|

Legenda:

UMR - Urząd Miasta Rybnik

ŚUW - Śląski Urząd Wojewódzki

UMWŚ - Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Śląskiego

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

CRZL - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich