Zapytania ofertowe

Publikowane zapytania ofertowe dotyczą dla projektów
realizowanych przerz Stowarzyszenie "17-tka" lub projektów realizowanych w partnerstwie,
gdzie Stowarzyszenie "17-tka" wystepuje jako partner lub lider.

 

Zapytania ofertowe dotyczą zarówno działań realizowanych bezpośrednio przez Stowarzyszenie "17-tka",
jak również przez partnerów realizujących działania w ramach projektu,
w który Stowarzyszenie "17-tka" jest liderem.  

 


 Projekt: „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SERDUCHOWO/RAR/2018

Ogłoszenie
Pełna treść

 


 Projekt: „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002
ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2018/Kadra

Ogłoszenie
Pełna treść

 


Projekt: „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002
ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2019/Szkolenia

Ogłoszenie
Pełna treść