Zespół

Zespół Placówek Wsparcia Stowarzyszenia "17-tka"

 • Mariusz Wiśniewski – dyrektor Zespołu Placówek Wsparcia Stowarzyszenia "17-tka";

 • Angelika Sosnowska – pracownik biura, specjalista ds. kadrowo-księgowych;

Placówka Wsparcia Dziennego "Klub 17-tka"

 • Lucyna Kot - wychowawca, lider zespołu;

 • Iwona Marcol - wychowawca;

 • Iwona Wietrzyk - wychowawca;

 • Aurelia Woronowicz – wychowawca;

 • Elżbieta Szubarczyk – pracownik obsługi;

Placówka Wsparcia Dziennego "Centrum"

 • Anna Nosiadek - wychowawca, lider zespołu;

 • Kamila Literacka - wychowawca;

Placówka Wsparcia Dziennego "Nowiny"

 • Barbara Kasprzyk - wychowawca

 • Weronika Szyrocka - wychowawca

Placówka Wsparcia Dziennego "Niewiadom"

 • Aleksandra Szczotok - wychowawca, lider zespołu;

 • Martyna Oleś - wychowawca;

 • Aleksandra Dziwoki - wychowawca;

Młodzieżowy Klub Środowiskowy "Maszkeciarnia"

 • Patrycja Broda – wychowawca;

 • Karina Chroboczek – wychowawca;

 • Dorota Pisarczyk – wychowawca;

 • Tomasz Wiśniewski - animator;

 • Grzegorz Głupczyk - animator;

Program Pedagogiki Ulicy "Ekipa z Placu"

 • Kamil Szumiak - pedagog ulicy

 • Agata Głupczyk - pedagog ulicy

 • Kinga Sobik - pedagog ulicy

Klub Integracji Społecznej

 • Katarzyna Szlachta - Kierownik Klubu Integracji Społecznej;

 • Tomasz Wiśniewski - lider KIS

 • Dorota Ciach - lider KIS;

Rybnicki Bank Drugiej Ręki:

 • Tomasz Wiśniewski – koodrynator;

 • Grzegorz Głupczyk – koordynator;

 • Mariusz Wiśniewski – koordynator;

 • Kamil Szumiak - koordynator;

Pracowali w „17-tce”:

 • Aleksandra Strzebińczyk - Kierownik Klubu Integracji Społecznej (2013 - 2016)

 • Mirosława Gawliczek - lider KIS (2013 - 2016)

 • Wojciech Zippel - lider KIS (2013-2016)

 • Donata Liberacka - psycholog (2013 - 2015)

 • Dagmara Metel - psycholog (2013 - 2015)

 • Damian Słomski - prawnik (2013 - 2015)

 • Paweł Wojtas - prawnik (2013 - 2015)

 • Katarzyna Beszczyńska - doradca zawodowy (2013 - 2015)

 • Barbara Boryń - terapeuta uzależnień (2013 - 2015)

 • Katarzyna Duźniak - terapeuta uzależnień ( 2013 - 2015)

 • Ewelina Arendarska - terapeuta uzależnień (2013 - 2014)

 • Łukasz Trzebunia - ratownik medyczny (2013 - 2015)

 • Mateusz Orynkiewicz - ratownik medyczny (2014 - 2015)

 • Daniel Schuchmielski - opiekun koła muzycznego (2013 - 2015)

 • Kinga Szulik - Pomykoł - pedagog ulicy (2010 - 2015)

 • Joanna Węgrzyk - pedagog ulicy (2011 - 2012)

 • Ksenia Szulik – psycholog (2010 – 2012)

 • Aleksandra Gruszka – psycholog (2010 – 2012)

 • Marzena Saskowska – wychowawca (2002 – 2005)

 • Izabela Zalewska - lektor języków obcych (2010 – 2012)

 • Paweł Wojtas – doradca prawny (2013)

 • Sylwia Janicka – wychowawca (2002 – 2007)

 • Sabina Prus – wychowawca (2002 – 2007)

 • Katarzyna Lasek – wychowawca (2002 – 2003)

 • Anna Filiks (Ochwat) – wychowawca (2003 – 2004)

 • Anna Szymura – wychowawca (2003 – 2011)

 • Laura Kacica – wychowawca (2004 – 2010)

 • Grażyna Kumek – wychowawca (2010 – 2011)

 • Katarzyna Grzywna (Kasińska) – wychowawca/ pedagog ulicy (2007 – 2010)

 • Barbara Podleśny – wychowawca/ pedagog ulicy (2006 – 2010)

 • Anna Gitner – wychowawca (2012)

 • Izabela Przeliorz – wychowawca (2010 – 2011)

 • Renata Kuczaty (Raszka) – psycholog (2010 – 2012)

 • Karina Żołobowska – pielęgniarka (2007 – 2008)

 • Jolanta Szymańska – pielęgniarka (2002 – 2005)

 • Adriana Załoga – pielęgniarka (2005 – 2006)

 • Justyna Musioł – pielęgniarka (2006)

 • Sabina Lasok – Chwiedoruk – psycholog / terapeuta (2010)

 • Jolanta Kałuża – logopeda (2010 – 2013)

 • Bernadeta Lampert – terapeuta uzależnień (2010 – 2011)

 • Joanna Wrócel - wychowawca