Maszkeciarnia

Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Maszkeciarnia” został otwarty w 2009 roku na drodze realizacji pomysłu stworzenia kompleksowego systemu opieki nad dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami koordynowanego przez Stowarzyszenie  „17-tka”. Do czasu jego otwarcia Stowarzyszenie prowadziło już od dłuższego czasu Placówkę Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (2002 r.) i Program Pedagogiki Ulicy (2007 r.). Obie tak różne formy pomocy – pomimo swojej niesamowicie ważnej roli, jaką pełnią w społeczności Boguszowic Osiedla – nie obejmowały swoimi działaniami starszej młodzieży.

Powołanie do życia nowej placówki znalazło zatem potwierdzenie w działalności praktycznej i czynionych codziennie obserwacjach. Placówka swoją działalnością początkowo odpowiadała na dwa główne problemy: brak ciekawych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego oferowanych dla młodych ludzi; i brak miejsca gdzie młodzież mogłaby otrzymać wsparcie i pomoc (w tym żywieniową). Ten drugi aspekt był na tyle ważny, że zaważył nad wyborem nazwy dla nowego pomysłu. Nazwa „Maszkeciarnia” jest bowiem określeniem zaczerpniętym z gwary śląskiej, i jest rzeczownikiem stworzonym od słowa maszkecić – czyli jeść coś dobrego.

Od 2009 roku Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Maszkeciarnia” dynamicznie się rozwija, oferując nowe formy wsparcia i kompensując kolejne braki oferty instytucjonalnej skierowanej do młodzieży. Początkowo placówka była świetlicą, w której zatrudnionych było dwóch wychowawców pracujących z niewielką liczbą podopiecznych. Ewolucja tej nowej formy wsparcia doprowadziła do roku 2012, w którym Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Maszkeciarnia” jest jednostka prowadzącą specjalistyczne poradnictwo (od 2011 roku). W rejestrze Urzędu Wojewódzkiego występuje bowiem jako placówka specjalistyczna prowadząca poradnictwo zawodowe i terapię oraz poradnictwo uzależnień. Nie są to naturalnie jedyne oferowane formy wsparcia.

Aktualnie Młodzieżowy Klub Środowiskowy oferuje trzy główne formy wsparcia:

  • Wspomaganie rodziny – forma ta realizowana jest na drodze wielorakiej pomocy rodzinie. Zaczynając od wsparcia żywieniowego całych rodzin czy dożywiania wychowanków, a na pomocy specjalistycznej czy prawnej (dla wychowanków jak i rodziców) kończąc.
  • Wsparcie edukacyjne i terapeutyczne – forma realizowana jest poprzez prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, młodzi ludzie mają ułatwiony dostęp do psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień i doradcy zawodowego. Ponadto codziennie odbywają się warsztaty edukacyjne, podczas których młodzie ludzie mogą przećwiczyć materiał szkolny (rozwiązać zadanie) lub przygotować się do zaliczeń. Oprócz tego organizowane są zajęcia grupowe (prowadzone przez psychologa lub pedagoga) a także wsparcie indywidualne – gdzie na indywidualnych spotkaniach wychowanka i wychowawcy można popracować nad własnymi problemami i trudnościami.
  • Organizacja czasu wolnego – forma realizowana jest poprzez organizację zajęć sportowych (wyjścia na salę gimnastyczną, ściankę wspinaczkową, siłownię, basen), zajęć hobbystycznych (fotografia klasyczna i cyfrowa, przygotowywanie biżuterii, tworzenie grafiki komputerowej, stron internetowych) a nawet wyjazdów wakacyjnych i feeryjnych (wychowankowie byli we Włoszech, w Posejnelach, zwiedzili Wilno).

Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Maszkeciarnia” jest aktualnie bardzo ważną placówką, która swoimi działaniami bezpośrednimi lub pośrednimi obejmuje sporą rzeszę młodych ludzi w wieku od 15 od 25 lat. Oferując im zarówno wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, ale także umożliwiając odnalezienie się na rynku pracy (poradnictwo zawodowe) czy uzupełnienie wykształcenia (kursy zawodowe). Ponadto placówka organizuje lub wspomaga inne lokalne przedsięwzięcia (Sąsiedzka Sobota, imprezy organizowane przez Dom Kultury lub Radę dzielnicy). Młodzieżowy Klub Środowiskowy w swojej działalności kieruje się sporą elastycznością, dzięki której możliwa jest realizacja wielu dodatkowych idei, często indukowanych przez samą młodzież, której umożliwiamy aktywne działanie na rzecz swojej społeczności poprzez różnego typu inicjatywy młodzieżowe. W taki sposób powstało Młodzieżowe Centrum Integracji Młodzieży wraz ze studiem nagrań, w taki sposób zorganizowano dwa koncerty młodzieżowe, w taki sposób dajemy młodzieży możliwość spełnienia się – nie tylko jako odbiorców pomocy, ale również jako aktywnych działaczy na rzecz własnej społeczności lokalnej.

Placówka czynna jest od godziny 15:00 do godziny 20:00, przez 286 dni w roku co łącznie daje prawie 1500 godzin obecności w środowisku lokalnym, czyli 1500 godzin możliwości i aktywności dla młodych ludzi, którzy w tym czasie mogą korzystać ze wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i terapeutycznego, brać udział w warsztatach edukacyjnych, zajęciach językowych i grupowych spotkaniach prowadzanych przez psychologa, a ponadto spełniać się na zajęciach sportowych (na sali gimnastycznej, siłowni, basenie, ściance wspinaczkowej) czy poprzez realizację swoich zainteresowań (w ciemni fotograficznej czy na warsztatach prowadzanych przez profesjonalnych fotografów, w kuchni tworząc ciekawe posiłki, na zajęciach tworząc biżuterię czy muzykę w studiu nagrań).