Publikowane zapytania ofertowe dotyczą dla projektów
realizowanych przez Stowarzyszenie “17-tka” lub projektów realizowanych w partnerstwie,
gdzie Stowarzyszenie “17-tka” występuję jako partner lub lider.

 

Zapytania ofertowe dotyczą zarówno działań realizowanych bezpośrednio przez Stowarzyszenie “17-tka”,
jak również przez partnerów realizujących działania w ramach projektu,
w który Stowarzyszenie “17-tka” jest liderem.