Stowarzyszenie “17-tka”
Osiedle Południe 17B/2, 44-253 Rybnik

Adres do korespondencji: Osiedle Południe 56

KRS: 0000067168
REGON: 277815055
NIP: 642-27-60-819

Główny adres e-mail:
stowarzyszenie@17-tka.pl

Główny numer konta:
07-2030-0045-1110-0000-0271-9180

Zarząd i biuro Stowarzyszenia “17-tka”

Tel.: 32 42-145-93 
Tel. kom.: 519-102-066 
Fax: 32 44-140-24

e-mail: biuro@17-tka.pl

Prezes Zarządu Stowarzyszenia:
Mariusz Wiśniewski, e-mail: mariuszwisniewski@17-tka.pl, tel: 503 153 374

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia:
 Kamil Szumiak, e-mail: kamilszumiak@17-tka.pl, tel. 514 563 755

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia:
Angelika Sosnowska, e-mail: angelikasosnowska@17-tka.pl

Członek Zarządu Stowarzyszenia:
Tomasz Wiśniewski, e-mail: tomaszwisniewski@17-tka.pl